Výsledky krajských voleb 2016

Pro Stranu svobodných občanů jsem analyzoval výsledky krajských voleb v libereckém kraji. Měla na výsledek vliv kontaktní kampaň ve městě, známost jejich politiků, počet členů a příznivců z okolí, pojízdný billboard nebo něco úplně jiného? Jaké druhy akcí by strana pro příště měla lokálně pořádat a s jakou cílovou skupinou by měla dlouhodobě pracovat, aby dosáhla lepších výsledků?